Dijous, 25 de Juliol de 2024

Assessorament d'assegurances

El sector del comerç és un dels grans usuaris d'assegurances, per això la Federació de Comerç ofereix als seus associats un servei d'assessorament personalitzat sobre quin tipus d'assegurança és més adient, contractació d'assegurances, riscos personals, riscos patrimonials o d'automòbils.

CMP (Asesoramiento&Mediación. Correduría de Seguros)
Sanitas
ARAG (Conveni per a la defensa jurídica)