Divendres, 14 de Juny de 2024

Comitè executiu

 - PRESIDENT:

RAFAEL JUAN ONCINS PUJOL

 

SOT-PRESIDENTA:

ELENA ROSELL LAVILLA

 
TRESORER:

RAMON FORNÓS LLOBERA

 

VOCALS:

LAUREANA CERVERA BORDALBA

JOAN GOMÀ ROCA

VICTOR TARROS MAYORAL

Mª MADRONA ALEJANDRE AGUILÀ

 

SECRETARIA GENERAL:

M. ROSA ARMENGOL I AUGUETS (mrarmengol@fecomlleida.com)