Divendres, 14 de Juny de 2024

Serveis Fecom

La prestació de serveis als associats és un dels objectius bàsics de la FECOM, la qual disposa de mitjans humans i tècnics indispensables per dotar el petit i el mitjà comerç de totes aquelles eines de treball que li poden ser útils. La Federació de Comerç està organitzada per departaments en els quals es treballen àrees de diferent caire. En cadascuna hi actua un equip determinat, el qual es responsabilitza d'assessorar, informar i facilitar tot tipus de documentació relativa al comerç. El reciclatge i la posada al dia dels tècnics i dels professionals que es troben al capdavant de cada departament són una garantia de la qualitat i de l'acurat servei que ofereix la Federació de Comerç.