Dijous, 30 de Maig de 2024

Promoció i animació comercial

La FECOM, juntament amb els gremis i les associacions territorials, prepara i coordina campanyes de promoció i dinamització comercial amb l'objectiu de ser una eina més d'ajut per al comerciant.


 

Ara mateix no hi ha cap promoció